O nás

Naše nástroje: lokalita, funkcia, tvaroslovie, materiály, čas
Naše dielo: harmónia, jedinečnosť, funkčnosť, nadčasovosť

Čo hľadáte? Hľadáte to, čo my tvoríme – naše dielo.

A my, architekti, hľadáme inšpiráciu. Všade. V časopisoch, knihách, histórii, v každodennom živote, tak aby architektúra ostávala UMENÍM. Takým umením, ktoré chtiac či nechtiac ovplyvňuje život každého z nás. Architektúra nie je len vecou milovníkov umeleckých diel, či vecou nejakého imidžu, ale je vecou nás všetkých, je neoddeliteľnou súčasťou životov nás všetkých.

Preto cieľom nášho ateliéru je kvalitne dotvárať prostredie, kde spolu harmonicky koexistujeme, HĽADAŤ to najlepšie riešenie pre daného človeka a zároveň pre celok, aby nakoniec naše dielo spĺňalo v úvode spomenuté atribúty. Robiť to tak, aby naša tvorba bola prístupná pre kohokoľvek, komu nie je jedno v akom prostredí spí, prijíma potravu, pracuje, oddychuje …. ŽIJE.

DMArchitekti s.r.o.

Ateliér DMArchitekti bol založený v roku 2005 ako plynulé vyústenie činnosti voľného združenia architektov, ktoré vzniklo v roku 2003, po úspešnom ukončení štúdia architektúry jeho členov na FA STU v Bratislave.

Ateliér prešiel od svojho vzniku niekoľkými transformáciami vyvolanými postupom jednotlivých architektov po ich osobných profesných cestách a tie vyprofilovali ateliér do jeho súčasnej podoby.

DMArchtekti s.r.o. momentálne združuje tím architektov a inžinierov, ktorí navzájom spolupracujú pod vedením autorizovaného architekta Tomáša Dimuna spôsobom založeným na maximálne otvorenej komunikácii, čo zabezpečuje rozsiahle spektrum názorov a pohľadov na vytvárané dielo a zároveň jeho komplexné riešenie.

Ateliér sa venuje širokému rozsahu architektonickej činnosti – ako typologických druhov stavieb, tak aj stupňov vyhotovovanej projektovej dokumentácie. Profesionálny tím je schopný zastrešiť projekt od prvotného nápadu – štúdie, vizualizácie, až po realizáciu, vrátane zabezpečenia dodávateľov a dozoru v oblasti obytných, občianskych budov, prestavieb, rekonštrukcii, ale aj v oblasti väčších či menších interiérov a poradenstva v rámci otázok bývania, bytovej kultúry a realít.

Naším cieľom je na základe dôkladného porozumenia požiadavkám klienta vytvoriť architektonické dielo ktoré tieto požiadavky spĺňa, uspokojuje klientove potreby, korešponduje s jeho postojmi a názormi, zároveň však maximálne rešpektuje zásady súčasnej architektonickej tvorby, citlivo reaguje na okolité prostredie a jeho „GENIUS LOCI“ a prináša do tohto prostredia novú kvalitu.

Inšpiráciu k tomu nachádzame my, DMArchitekti, v porozumení a sledovaní súčasných architektonických počinov u nás aj v zahraničí ako aj v náhodných okamihoch, zážitkoch, postrehoch a stretnutiach naplno prežívaných v našich bežných životoch.

online reservation system www.bookitme.com